วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566

06 ก.ค. 2566
210

มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566

1) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง มาตรฐานข้อมูลฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D125S0000000002100.pdf

2) เอกสารมาตรฐานข้อมูลฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

3) Website สืบค้นมาตรฐานข้อมูลฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา https://std.edusandbox.com

4) รหัสมาตรฐานข้อมูลฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Code list)

ที่มา https://std.edusandbox.com