วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ และที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1

11 ม.ค. 2566
225

“สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: คืออะไร? เป็นได้อย่างไร? ทำไมต้องเป็น? เป็นแล้วดี/ไม่ดีอย่างไร? ทำอะไรได้บ้าง? ฯลฯ”

สบน. ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ และที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ 11 พื้นที่ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom และ Facebook Live

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.edusandbox.com/10th_jan_2023_exchange_news/