วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

คุรุสภาประกาศผลรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล

27 ต.ค. 2564
946
คุรุสภาประกาศผลรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลคุรุสภา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
3. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
4. รางวัลคุรุสดุดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
5. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่