วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำทัพเดินหน้าขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชิงนโยบาย

29 ก.ย. 2564
44

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำทัพเดินหน้าขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชิงนโยบาย ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ 3 เรื่อง และรับทราบผลการดำเนินงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม… https://www.edusandbox.com/23rd-sep-meeting-2-2564/