วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567
sdsdsds

ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

31 ต.ค. 2565
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อระดมความคิดเห็นจากส่วนราชการและภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำ