วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ของคณะผู้ประเมินอิสระในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

15 ก.ย. 2565
วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ และนางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ปน 2 และนักวิชาการศึกษา สช.จ.ปัตตานี ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านระแว้ง สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ สังกัด สช.จ.ปัตตานี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงานและ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี”

02 ก.ย. 2565
วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี” โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา