วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ข่าว

ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ และที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1

11 ม.ค. 2566
“สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: คืออะไร? เป็นได้อย่างไร? ทำไมต้องเป็น? เป็นแล้วดี/ไม่ดีอย่างไร? ทำอะไรได้บ้าง? ฯลฯ” สบน. ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ และที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ 11 พื้นที่ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom และ Faceb

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชิงนโยบายในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

04 ก.ค. 2565
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองประธาน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ และกรรมการและเลขานุการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมทั้งปลัด หรือผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงานต
    • 1
    • 2