วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ข่าว

คุรุสภาประกาศผลรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำทัพเดินหน้าขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชิงนโยบาย
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพื้นที่นวตกรรม จังหวัดปัตตานี – โรงเรียนซอลีฮียะห์
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพื้นที่นวตกรรม จังหวัดปัตตานี – โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
คลิปบันทึกการถ่ายถอดสด [Facebook Live] งาน TEP FORUM SISAKET
คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมพัฒนา 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
ผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ภาคีร่วมใจ จัดทำยุทธศาสตร์สื่อสารฯ ยุคใหม่ เพื่อใช้ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ
ผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
มุมมองต่อสื่อการเรียนการสอน: สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ.