วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567
sdsdsds

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระพุทรมนต์เฉลิมพระเกียติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

29 มี.ค. 2567
28 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้มอบหมายให้ นางสาวบุญรสา มากชู ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระพุทรมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราช