วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

สพฐ.PRE-KICKOFF ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

29 พ.ค. 2567
42

สพฐ. เดินหน้าโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการประเมินผลครั้งนี้จะให้ข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายต่อไป

อ่านเพิ่มรายละเอียด – https://www.edusandbox.com/prekickoff/

กลุ่มเฟซบุ๊ก – EduSandbox – พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox