วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

เก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ แปลงนาสาธิตโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

29 มี.ค. 2567
40

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นำโดยนางราทิพย์ ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย นางมลฤดี สิริยะพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย และครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียน เก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ซึ่งแปลงนาสาธิตมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโรงเรียน