วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

พิรีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

25 มี.ค. 2567
32

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่148 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เข้ารับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยมี ดร.กุหลาบ เกลี้ยงชุม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นประรานในพิรีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย