วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในพื้นที่นวัตกรรมฯ

10 ก.ย. 2564
602

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในพื้นที่นวัตกรรมฯ

             เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 โดยมี รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง ประธานคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และผู้แทนจากโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป.ปน 2 ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับจังหวัดระยอง , เชียงใหม่ และยะลา และได้รับข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการด้านวิชาการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้