วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

25 มี.ค. 2567
107

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางซ่อนกลิ่น เรืองยังมี และนางสาวนัสรีนย์ มะยี ครูสายชั้นอนุบาล ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศักยภาพ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและคณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้จัด “กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566” ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยมีนายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 เป็นประร้านในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี