วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

จัดประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

19 มี.ค. 2567
28