วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอความสำเร็จหรือกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในระดับพื้นที่/จังหวัด สถานศึกษา หรือห้องเรียน

21 มี.ค. 2567
33