วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

งานวิซาการ VKM Creative Sharing Space กิจกรรมย่อยที่ 2 “ร่วมใจ สายใย วรคามิน Creative Show and Share”

08 มี.ค. 2567
65

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการเปิดงานวิชาการ VKM Creative Sharing Space กิจกรรมย่อยที่ 2 “ร่วมใจ สายใย วรคามิน Creative Show and Share” และมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาคใต้ และระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ Project approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย, นิทรรศการวิชาการ Theme Creative citizen ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การโชว์ทักษะด้านวิชาการของนักเรียนบนเวที ณ โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (สถนศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี)