วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำข้าวพองไรซ์เบอร์รี่

07 มี.ค. 2567
106

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 นำโดยนางราทิพย์ ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย และตัวแทนครูโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการทำข้าวพองข้าวไรซ์เบอรี่ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแม่ลาน