วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

07 มี.ค. 2567
40

วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้จัดกิจกรรม”ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566″ โดยมี นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้กล่าวโอวาทให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนได้กล่าวแสดงความรู้สึกได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพ้น ความกตัญญูกตเวที่ต่อครู ขอให้ศิษย์ที่รักของครูทุกคนโชคดี ประสบความสำเร็จ มีความสุขในชีวิต ทำประโยชน์แก่ตนเองครอบครัว และสังคมต่อไป