วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์มายากลหาดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

07 มี.ค. 2567
96

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้จัด “กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์มายากลหาดใหญ่ ” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียน สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี