วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็กสร้างบ้านอบอุ่น ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 2 จังหวัดปัตตานี)

07 มี.ค. 2567
47

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันร์ – 1 มีนาคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ้งหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องก้นและแก้ไขการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็กสร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 2 จังหวัดปัตตานี) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 และคณะครูให้การต้อนรับและคอยอำนวยสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย