วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

รับทุนของมูลนิธิพระครูวิรัชโศภณ ฯ (หลวงปู่แดง) ประจำปี2567

07 มี.ค. 2567
56

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้มอบหมายให้ นางมาลี หมวกเปียะ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้นำเด็กชายจิรายุทร บุญเกิด ชั้นป.1 เด็กชายนพดล ศรีสุข ชั้นป.6 และเด็กชายกชกร แก้วหนูเดช ชั้นม.1/1 เข้ารับทุนของมูลนิธิพระครูวิรัชโศภณ ฯ (หลวงปู่แดง) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนละ 1,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณมูลนิธิพระครูวิรัชโศภณฯ (หลวงปู่แดง) มา ณ โอกาสนี้ด้วย