วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

กิจกรรม Open House โรงเรียนบ้านประจัน

07 มี.ค. 2567
71

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประจัน มอบหมายให้ คณะครูจัดกิจกรรม Open House โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนตลอดปีการศึกษา และเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานของเด็กๆ สร้างรอยยิ้มความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก