วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

นักเรียนเข้าร่วมโครงการการประกวดโคก หนองนา ดีเด่น ของนายอดุลย์ หะยีดือราแม

07 มี.ค. 2567
40

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นำโดยนางราทิพย์ ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ครูผู้รับติดชอบกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการการประกวด โคก หนองนา ดีเด่น มีการจัดนิทรรศการสินค้าผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน อาทิเช่น น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหมากไรซ์เบอร์รี่ ปลาดุกแดดเดียว และ ไข่ไก่ปลอดสาร ณ โคก หนอง นา โมเดล ของนายอดุลย์ หะยีดือราแม หมู่ 4 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าของโรงเรียนตามโครงการฝึกทักษะอาชีพ