วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ติวสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

05 ก.พ. 2567
145

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้มอบหมายให้ครู ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ดำเนินการติวสอบ 0-NET ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2566 ต่อไปนี้