วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

มอบเงินทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

05 ก.พ. 2567
140

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้ทำการมอบเงินทุนเสมอภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนจำนวน 200 คน โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะได้รับเงินคนละ 2,000 บาท ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาจะได้รับคนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310,000 บาท สำหรับการมอบทุนครั้งนี้เรียบร้อยไปได้ด้วยดี