วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

05 ก.พ. 2567
176

วันที่ 30 มกราคม 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอ้นร่วมกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์.อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้จัดอบรม โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่148 และคณะครูให้การต้อนรับและคอยอำนวยสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย