วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ตรวจเยี่ยมการสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นป.6 ประจำปีการศึกษา 2566

05 ก.พ. 2567
151

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 และคณะครู ได้ต้อนรับนางบุปผา จงหลิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคลอง นายสุรพล กาญจนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบันลือคชาวาส นายสัณห์ ศุกรวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว นายกรีทา แก่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบอน และนางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศิริมา ชูสงค์ ศึกษานิเทศร์ชำนาญการ สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนชั้นป.6 ในการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมได้มอบขนมเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสอบครั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย