วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ศึกษาตานี เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาบทบาทของผู้ปกครองชุมชนในการขันเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

30 ม.ค. 2567
69

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิด “โครงการเสวนาบทบาทของผู้ปกครองชุมชนในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี” เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และระดมความคิดเห็นในการร่วมพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี โดยมี คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี/ประธานอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการเสวนาในครั้งนี้