วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานี

19 ม.ค. 2567
75

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางราทิพย์ ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย พร้อมด้วยนางสาววันทนา เนื้อน้อย ครูโรงเรียน บ้านม่วงเตี้ย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา OKRs และการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี