วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ติดตามผลการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านเขียนชั้น ป.1

06 ธ.ค. 2566
112

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

นางราทิพย์ ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย นายอัสมีน มาลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ให้การต้อนรับ นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามผลการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป. 1 ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2