วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการศึกษาระดับปฐมวัย กับชั้น ป. 1

24 พ.ย. 2566
124

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

นางราทิพย์ ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย พร้อมด้วยครูปฐมวัย และครูชั้น ป.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการศึกษาระดับปฐมวัย กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มโรงเรียนแม่ลานโดยมี นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมในครั้ง ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย