วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านระแว้ง

13 พ.ย. 2566
25

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

นางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระแว้ง นางนัสรีตา เจ๊ะซอ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้มีการจัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนได้ชี้แจงนโยบายต่างๆที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ