วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้ามัดซ้อม

08 พ.ย. 2566
80

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

นางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระแว้ง นางนัสรีตา เจ๊ะซอ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแว้งที่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้ามัดย้อมและเสื้อมัดย้อม ทางโรงเรียนบ้านระแว้งต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย…