วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

โครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New – Generation)

08 พ.ย. 2566
70

วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566

นางแวมัสนะห์ แะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประจัน ได้มอบหมายให้คณะครูปฐมวัยเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher Summer preschool ทางวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการโครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New -Generation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ทุกกลุ่มครอบคลุมไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและเด็กที่มีความหลากหลายในช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี กิจกรรมที่การฝึกอบรมครู ECD Teachers ในเนื้อหา Summer Preschool ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher Summer preschool ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา