วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา – โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

14 ก.ย. 2566
174

นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี มอบหมายให้นางเกศกาญจน์ ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาบปัตตานี นำครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน แหล่งชุมชนท่องเที่ยวบาราโหมบาซาร์ ในโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ซึ่งเด็ก ๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Workshop อาทิเช่น การทำผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก และล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง ชมวิถีชีวิตรอบอ่าวปัตตานี และเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของปัตตานี