วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านประจัน

14 ก.ย. 2566
142

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 1 กันยายน 2566

โรงเรียนบ้านประจัน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน /สัมพันธ์ชุมชนประจันเกมส์ 2023 โดยมีนางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประจันให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายใน /สัมพันธ์ชุมชน ประจันเกมส์ 2023 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง แล่ะชุมชน และฝึกทักษะความสามารถด้านกีฬา ฝึกความอดทน สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนของรางวัลมากมาย