วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

22 ส.ค. 2566
167

วันที่ 20 สิงหาคม 2566

นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้มอบหมายให้ นางนาซีเราะห์ สารีกามา และนางสาววรัชญา ใจลัดหลวง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ MATH Edu SportCallenge PTN 2 (2023) ณ โรงเรียนบ้านนาเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลดังนี้

2 เหรียญทอง จากแข่งขันA Math ระดับชั้นมัธยมศึกษา

1 เหรียญทองจากการแข่งขันA Mathในระดับชั้นป.1-6

1 เหรียญเงินจากการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ม.1-3

1 เหรียญเงินการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นม.1-3

1 เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.1-6

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย