วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดปัตตานี โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสร้างรายได้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดปัตตานี

11 ส.ค. 2566
177

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

นายปรีชา ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย นายอัสมีน มาลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกซึ่งทางอำเภอแม่ลาน ได้เลือกโรงเรียนบ้าน ม่วงเตี๋ยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมฯ โดยมีนายวิชิต อ่อนทองอิน นายอำเภอแม่ลาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะจิตอาสาอำเภอแม่ลานเข้าร่วมกิจกรรมและทางโรงเรียนได้แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานี โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสร้างรายได้