วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

21 ก.ค. 2566
126

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์มิตรภาพที่ 148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพ ที่ 148 นางนาซีเราะห์ สารีกามา ครูโรงเรียนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่148 และนายมะรอดิง บาเหม ประธาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่148 ได้เข้าร่วมประชุมโครงการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมชบาทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1