วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย – โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

22 มิ.ย. 2566
277

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ในสายชั้นอนุบาล 2 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้การทดลองเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดล้อมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง น้ำกลายเป็นแข็งครูพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

เด็กๆ สามารถบอกอุปกรณ์ต่างๆ ในการทดลองได้ เด็กๆได้รับการพัฒนาทักษะในการสื่อสารกัน ในระหว่างการทดลองได้เป็นอย่างดี

เด็กๆ สามารถโต้ตอบและซักถามกันระหว่างการทดลองได้เด็กๆมีความตั้งใจและได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน