วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

โครงการ Open House โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

16 ก.พ. 2566
270

วันที่ 31 มกราคม 2566 โรงเรียเดชะปัตตนยานุกูล ได้จัดโครงการ “OPEN HOUSE DC 2023” โดยนำเสนอ Pattani Heritage เพื่อนำเสนอเรื่องราวน่ารู้ที่อยู่คู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีที่มีมาอย่างยาวนาน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทราบซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด