วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมสะท้อนข้อมูลผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ

26 ม.ค. 2566
144

วันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์และนางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 , 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ประชุมสะท้อนข้อมูลผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ให้กับคณะผู้ประเมินอิสระจากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาหอการค้าไทย ในประเด็นผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 รอบ 2 ณ ห้องประชุมคาเฟ่อเมซอล ปตท.ปัตตานี