วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ต้อนรับคณะผู้ประเมินอิสระจากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโนบายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

26 ม.ค. 2566
163

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินอิสระจากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโนบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มาติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้บริหารและตัวแทนคณะครูได้ให้ข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย