วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ร่วมการสนทนากลุ่มการวิจัย เพื่อการประเมินผลการพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

18 พ.ย. 2565
198

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และนางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการสนทนากลุ่มการวิจัย เพื่อการประเมินผลการพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมเซาเทิร์น วิว ปัตตานี โดยมี รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี เป็นประธาน

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image