วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ศน.ศธจ.ปัตตานี เข้าพบรองผู้ว่าฯ เพื่อสัมภาษณ์ประเด็นการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

28 พ.ย. 2565
207

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ และนางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ เข้าพบว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อสัมภาษณ์ประเด็นระบบกลไกหนุนเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโดยขับเคลื่อนกิจกรรม DE ต้นน้ำ ด้วยกระบวนการ Learning Lab (ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางสังคม) เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องทำงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม) ศาลากลางจังหวัดปัตตานี