วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ศน.ศธจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

17 พ.ย. 2565
277

ปฏิทินการนิเทศ ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565คณะที่ 1 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์
โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
คณะที่ 2โรงเรียนซอลีฮียะห์
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565คณะที่ 1 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์
คณะที่ 2โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนมุสลิมสันติชน
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image