วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเสวนาสะท้อนคิดและรายงานผลการเชื่อมโยงกรอบหลักสูตร Pattani Heritage

28 ต.ค. 2565
190

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเสวนาสะท้อนคิดและรายงานผลการเชื่อมโยงกรอบหลักสูตร Pattani Heritage ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมีนายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี