วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

เสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

15 ส.ค. 2565
268

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรม “เวทีเสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี” เพื่อสร้างแนวคิด แนวปฏิบัติในการคิดค้น พัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้ร่วมเสวนา ฯ ประกอบไปด้วย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี และผู้แทนสถานศึกษานำร่อง (โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ , โรงเรียนบ้านคลองช้าง และโรงเรียนบ้านกะรุบี) มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ฯ ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานำร่อง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวน 32 แห่ง โดยการเสวนาในครั้งนี้ จัดในรูปแบบ On-Site และ Online (ผ่านระบบ Google Meet) โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี