วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

อนุบาลปัตตานีประชุมชี้แจงหลักสูตรสถานศึกษา

08 ส.ค. 2565
347

วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ได้มีการจัดประชุม ชี้แจงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตร และนํามาใช้ในพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง และรับรู้ร่วมกันทั้งระบบ