วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

การพัฒนาโรงเรียนประกอบการ ผ่านกิจกรรมเชิงบูรณาการลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2564

30 มี.ค. 2565
184

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 07.20 – 15.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม ”การพัฒนาโรงเรียนประกอบการ ผ่านกิจกรรมเชิงบูรณาการลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2564” ตามโครงการวิจัย นวัตกรรมโรงเรียนประกอบการเพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา โดยมีนายอำเภอแม่ลาน รอง ผอ.สพม.ปัตตานี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ หน่วยราชการในพื้นที่และปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม: